Logg Inn
There are no translations available.

God pris på helikopter transport av hytte materialer krever høy kompetanse

 Spar penger med rett kompetanse 

Lasteflyging og helikoptertransport med underhengende last ,krever ulik kompetanse avhengig av type oppdrag. Fra enkle hiv med Glava isolasjon eller sekker med sand, til presisjons flyging ved montering av master, traverser, elementer eller holde elementvegger og takstoler stille i luften mens de fikseres. Midtnorsk Helikopterservice har god kompetanse i lasteflyging på alle nivåer.

Kompleksitet og kompetansenivå

For en vellykket jobb til best mulig samlet pris, er kompetansen avgjørende.
 
 Nedenfor er eksempler på helikopter transport og lasteflyging oppdragstyper med økende kompleksitet og krav til erfaringsnivå . Tabellen viser en del vanlige lasteflyging operasjoner, men som selvfølgelig ikke dekker alt. Kompetansen er avgjørende

 

Enkleste nivå         Mellomnivå                  Spesialist
Storsekk med jord
Storsekk med sand
Storsekk med grus
Paller med ferdig plen
Lastenett robuste objekter
Robust last på pall
Glava Isolasjon
Materialer
Tørrbetong
                Logging Tømmerflyging
Hyttematrialer presissjonslevering
Lastenett med ømfintlig last
Paller med fragil last takstein
Storsekker med fragil last
Inventar og møbler
Maskiner og utstyr
Betong uten presisjonslevering
Glass og vinduer godt embalert
             Betong med presisjionslevering
Hyttematerialer – presisjonsplassering
Inventar og ømtålige objekter
Montering av speil, reflektorer, antenner
Inn- og utflyging av elektroniske skap
Stolpemontering og traverser
Mastemontering i elementer, traverser
Kabel nål- trekking høyspent kabler i mast.
 

 

Hva lønner seg Timepris eller Fastpris ?

Pilotens kompetanse på helikopter transport med underhengende last er en viktig faktor å kjenne til for deg som kunde. Det er lite å spare på en lav timepris hvis erfaringsnivået er lavt. Med fastpris eliminerer du denne risikoen. Vi gjør en grundig analyse av oppdraget og benytter rett pilotkompetanse til oppdraget.

 

RETT KOMPETANSE > KORTERE FLYTID > SPAR PENGER

 

 

 

/** * */