Logg Inn

Persontransport

There are no translations available.

Vi står til tjeneste med taxiflygninger i forbindelse med kursvirksomhet og møter, store markeringer som bryllup og jubileer, hasteoppdrag osv. Helikopteret er et godt alternativ for tidseffektiv transport. Transport innenfor næringslivet kan med helikopter, korte ned reisetiden til et minimum.

Dette kan være anleggsarbeidere som har arbeidsplass i områder hvor det ellers ville være ufremkommelig. Arbeidere i forbindelse med kraftselskapene blir fløyet til og fra linjetraseene de jobber med. Eller det kan være teknisk personell som driver med montering/vedlikehold av tele- og datanettverk i fjerne områder.

Helikopter kan selvsagt også brukes i privat sammen heng, når en kanskje vil overraske en spesiell person med helikoptertaxi til hytta, eller til selskapet som venter.

Ta kontakt, så hjelper vi deg å finne en løsning.

Landingstillatelse

Med helikopter kan man lande nesten hvor som helst, bare man har et åpent område på minimum 20 x 20 meter. Skriftlig landingstillatelse må du som kunde innhente fra grunneier. I tillegg til dette, er det spesielle begrensninger for landing i tettbebyggelse og utmark.

Ta kontakt for nærmere informasjon om hvilke regler som gjelder.

/** * */