Logg Inn

Reindeer Herding

Midtnorsk Helikoptertjeneste har lang erfaring når det gjelder reindriving med helikopter. Helikopter egner seg svært bra til slike oppdrag.

Med reinflokker som ofte befinner seg i store fjellområder med vidder og ulendt terreng, og på beitemarker som ofte befinner seg langt unna innhegningene, kan samling av rein være en tidkrevende jobb. Disse områdene er også som regel veldig vanskelig å ta seg frem i med andre typer kjøretøy.

Ved bruk av helikopter til reindriving, effektiviserer man arbeidet, samtidig som å begrense skade på naturen betraktelig. Vi bistår reinforvalterne med å samle flokkene, og lede de hele veien til gjerdet.

/** * */