Logg Inn

Various cargo operations

Concrete transport

Transportation of concrete by helicopter is a very attractive solution to maintain efficiency and ensure that the concrete is in place only short time after being mixed. The helicopter is very well suited to provide the capacity and precision required for safe and efficient delivery, even in the most inaccessible places.

Midtnorsk Helikopterservice have specially designed concrete buckets holding 3-500 liters of concrete. We calculate about three loads pr cubic meter of concrete. By using such buckets the concrete can be poured directly into the formwork. For larger operations we have the possiblity of using two buckets, to increase efficiency further.

Mast- og antennemontering

Mastemontering er en av de mest krevende operasjonene som gjennomføres med helikopter. Det
stilles høye krav til både pilot og helikopter for at slike typer oppdrag skal gjennomføres på en sikker og effektiv måte.

Presisjonsnivået er høyt og det er derfor viktig med et godt samspill mellom pilot og monteringspersonell. Med seksjoner opp mot 1000 kilo, og montører i masten, stiller dette høye krav til pilotene. Det kreves lang erfaring med flygning av underhengende last. I tillegg må pilotene som utfører denne type operasjoner ha gjennomgått treningsprogrammer og bli sjekket ut, for å sikre at de har de ferdighetene og den kvaliteten som kreves for å utføre slike oppdrag.

I forbindelse med nybygging og montering, samt vedlikehold av kraftnettet i Norge, bistår helikopteret til stor nytte for en tidseffektiv og miljøbesparende prosess. Områdene det ofte er snakk om i slike tilfeller, ligger langt fra tilknytning til vei, og i ulent terreng. Noe som forårsaker store problemer med å få fraktet personell og utstyr til arbeidsstedet.

Med helikopteret går frakt av personell, utstyr og materiell smertefritt. Ved hjelp av helikopteret blir alt utstyr og materiell som trengs for å gjennomføre jobben nøye plassert etter ønske og behov. Dette sparer arbeidspersonell mye arbeid, samt som å begrense skade på natur betraktelig.

Hyttemateriell

Det er stadig økende etterspørsel etter frakt av hyttemateriell med helikopter både fra bedrifter og
privatpersoner. Helikopteret transporterer alle typer materialer og lasten kan plasseres med presisjon der kunden måtte ønske. Ved god planlegging kan behovet for å flytte materialene i ettertid reduseres til et minimum. Torv kan settes ned på hyttetaket, seksjoner og takbjelker kan monteres på riktig sted.

Det er også økt fokus fra kommunene på problemet med kjøreskader i terrenget, og mange av disse foretrekker bruk av helikopter. Derfor vil også frakt av hyttemateriell med helikopter ofte være den mest effektive, miljøvennlige, og billigste løsningen.

/** * */