Logg Inn

Priser helikoptertransport av hytte materialer

Fastpris eller timepris

There are no translations available.

Mange faktorer påvirker den endelige prisen på helikoptertransport. La oss hjelpe deg å finne beste pris i markedet.  Ved timepris betaler du for tiden helikopteret går.  Punktene under er med på å påvirke tiden det tar.

Tid er penger – Hvert enkelt av kostnadselementene påvirker tiden det tar for helikopteret å utføre oppdraget.

Priser på helikopterfrakt av hyttematerialer gis gjerne som en kombinasjon av timepris alene , eller timepris for lasteflygingen pluss et fastbeløp for oppmøte.  Er det et oppdrag på 8-10 løft eller mer, tilbys gjerne fastpris på oppmøte. Uansett er ofte den vesentligste delen av kostnaden forbundet med timeprisen på helikopteret. Helikoptere har forskjellig løftekapasitet. Den vanligste løftekapasiteten er ca 1000kg.

 

/** * */