Logg Inn

Overvåking og Befaringer

Linjeinspeksjon

Helikopter blir stadig mer brukt til linjeinspeksjon og befaringer over store områder i mange land. Sentral- og regionalnettet strekker seg over store avstander i ulent terreng, og her kommer helikopteret til sin rett ved sin overlegne effektivitet og fleksibilitet. Det kan være som en del av ordinært forebyggende vedlikehold, eller det kan være feilsøking ved strømbrudd.

Kraftlinjene ligger ofte langt fra vei og i ulent terreng. Inspeksjonskapasiteten er på 25-30 km linje pr. time avhengig av terreng, værforhold og kundens ønsker. Derfor er bruk av helikopter til denne typen oppdrag svært lønnsomt både når det gjelder tid og kostnad.

Befaring bygg og anlegg

Helikopter er ofte brukt i kartlegging og prosjektering av anlegg og infrastruktur både for energi, telekommunikasjon, samferdsel og annen industri. Befaringer ved bruk av helikopter gir raskt og effektivt et godt overblikk over de aktuelle områder, både når det gjelder ettersyn og vedlikehold, samt prosjektering av ny infrastruktur. Også i forbindelse med naturoppsyn eller annen overvåkning (som rasområder) er helikopter et effektivt verktøy.

Viltregistrering

Registrering av vilt, kartlegging av bestander, samt overvåking av naturområder kan være en tidkrevende oppgave. Med helikopter kan tiden og arbeidet dette krever reduseres betraktelig. Områdene det ofte er snakk om, brer seg over store områder, med kupert og ulent terreng. Fra helikopteret får du en raskt og effektivt oversikt over de aktuelle områdene.

Midtnorsk Helikopterservice har blant annet bistått Statens Naturoppsyn, Viltnemda og Reindriftsforvaltningen med slike tjenester.

/** * */