Logg Inn

Helikopterfrakt av hytter og materialer - T. 9740 3500

Mer om Last

Betongtransport

Transport av betong med helikopter er en meget gunstig løsning for å ivareta effektiviteten, og sikre at betongen raskt er på plass i forskalingen innen kort tid etter at betongen er blandet. Helikopteret er svært godt egnet til å besørge den kapasitet og presisjon som er påkrevd for sikker og effektiv levering, selv på de mest utilgjengelige steder.

Midtnorsk Helikopterservice har aluminiumstobber fra 3-500 liter til transport av betong. Vi beregner ca tre hiv på kubikkmeter betong. Ved bruk av slike tobber kan betongen tømmes direkte i forksalingen. Ved større jobber kan vi etter behov benytte to tobber, for å øke effektiviteten ytterligere.

Mast- og antennemontering

Mastemontering er en av de mest krevende operasjonene som gjennomføres med helikopter. Det
stilles høye krav til både pilot og helikopter for at slike typer oppdrag skal gjennomføres på en sikker og effektiv måte.

Presisjonsnivået er høyt og det er derfor viktig med et godt samspill mellom pilot og monteringspersonell. Med seksjoner opp mot 1000 kilo, og montører i masten, stiller dette høye krav til pilotene. Det kreves lang erfaring med flygning av underhengende last. I tillegg må pilotene som utfører denne type operasjoner ha gjennomgått treningsprogrammer og bli sjekket ut, for å sikre at de har de ferdighetene og den kvaliteten som kreves for å utføre slike oppdrag.

I forbindelse med nybygging og montering, samt vedlikehold av kraftnettet i Norge, bistår helikopteret til stor nytte for en tidseffektiv og miljøbesparende prosess. Områdene det ofte er snakk om i slike tilfeller, ligger langt fra tilknytning til vei, og i ulent terreng. Noe som forårsaker store problemer med å få fraktet personell og utstyr til arbeidsstedet.

Med helikopteret går frakt av personell, utstyr og materiell smertefritt. Ved hjelp av helikopteret blir alt utstyr og materiell som trengs for å gjennomføre jobben nøye plassert etter ønske og behov. Dette sparer arbeidspersonell mye arbeid, samt som å begrense skade på natur betraktelig.

Hyttemateriell

Det er stadig økende etterspørsel etter frakt av hyttemateriell med helikopter både fra bedrifter og
privatpersoner. Helikopteret transporterer alle typer materialer og lasten kan plasseres med presisjon der kunden måtte ønske. Ved god planlegging kan behovet for å flytte materialene i ettertid reduseres til et minimum. Torv kan settes ned på hyttetaket, seksjoner og takbjelker kan monteres på riktig sted.

Det er også økt fokus fra kommunene på problemet med kjøreskader i terrenget, og mange av disse foretrekker bruk av helikopter. Derfor vil også frakt av hyttemateriell med helikopter ofte være den mest effektive, miljøvennlige, og billigste løsningen.

/** * */