Logg Inn

Transport og Last

Helikopter kan være det beste, det billigste og ofte det eneste alternativet for transport av materialer og utstyr i områder med ulent terreng og med begrenset atkomst. Midtnorsk Helikopterservice AS utfører stadig oftere transport og løfteoppdrag for mange forskjellige oppdragsgivere. Oppdragene varierer av art, men blant noe kan nevnes frakt av hyttemateriell, betong, kraftlinjer og stolper. Vi utfører også løft i forbindelse med mast- og antennemontering.

I utgangspunktet kan alt transporteres, og er du i tvil, så ta gjerne kontakt slik at vi kan bistå med å finne løsninger tilpasset dine behov, samtidig som fokus blir holdt på å ivareta både effektivitet og sikkerhet.

Lasten flys normalt i en 15 meter lang line med lastenett, stropper, spesialtilpassede sekker eller i tobb. Alt avhengig av hva som skal transporteres. Ved større transportoppdrag benytter vi helikopter av typen Eurocopter AS350 som løfter fra 750kg til 1400kg avhengig av modelltype. Merk at idealvekten på lasten ligger noe lavere enn maksimal løftekapasitet som er oppgitt.

Ved mindre transportoppdrag hvor lasten ikke overskrider 350 kg kan vi tilby helikopter av typen Robinson R44. Denne helikoptertypen er spesielt godt egnet til en rekke oppgaver som ikke krever stor løftekapasitet. Det er god økonomi i å benytte seg av lette helikoptre til lette oppdrag. Det kan for eksempel være aggregater, verktøy, montering av mindre antenner, reservedeler osv. Merk igjen at idealvekten på lasten ligger noe lavere enn maksimal løftekapasitet som er oppgitt.

Våre piloter har lang erfaring med disse helikoptertypene, og har stor fokus på å ivareta sikkerheten, så vel som å ha forståelse for at kundens behov står sentralt i utførelsen av oppdraget.

Ved behov har vi også en minigraver som kan fraktes ut til arbeidsplass med helikopter.

/** * */